Portfolio > Alchemical Narratives

Flying Solo with Lauren
Flying Solo with Lauren
oil on canvas, 7 panels
8' x 14'
2009